23/09/2022. Τροποποιήσεις αναπτυξιακού νόμου 4887/2022, σχετικά με ενισχύσεις του πρωτογενούς τομέα

Δημοσιεύτηκε στο ν.4972/2022/ΦΕΚ/Α/181/23-09-2022 Άρθρο 130 Εξουσιοδότηση περί υπαγωγής σε καθεστώς ενισχύσεων του πρωτογενούς τομέα – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 71

Continue reading

«Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» του ν. 4887/2022»

Υ.Α. 94084/30.9.2022 (ΦΕΚ 5130/Β/1.10.2022) Άρθρο 1 Σκοπός – Διάρκεια Καθεστώτος Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της

Continue reading

Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022, επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/Β/5053/2022 Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022, επενδυτικών

Continue reading

Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β/5052/2022 Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων

Continue reading

Καθορισμός περιοχών της Επικράτειας που δεν έχουν εφαρμογή οι ενισχύσεις του ν. 4887/2022 σε επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού

Άρθρο 1 Καθορισμός περιοχών που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής κατηγοριών επενδυτικών σχεδίων στον τομέα του τουρισμού Εξαιρούνται από το

Continue reading

Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022»

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 05.09.2022. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών

Continue reading

Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 27η Ιουλίου 2022. Ημερομηνία λήξης του

Continue reading