Πληρωμές 4399/16

24/03/2022. Βεβαίωση ελέγχου ορθότητας των δικαιολογητικών για την καταβολή του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Ορκωτού Λογιστή

11-12-2018. ΦΕΚ/Α/208, προκαταβολή 25% έναντι υλοποίησης αντίστοιχου έργου

8/12/2018 Προκαταβολή του 25% της επιχορήγησης για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 4399/16

Δικαιολογητικά για την καταβολή – εκταμίευση της επιχορήγησης, στους αναπτυξιακούς νόμους 2601/1998, 3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016

Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης για εκταμίευση επιχορήγησης (έκδοση ΠΝΑ)

2025total visits,1visits today