Πληρωμές 4399/16

24/03/2022. Βεβαίωση ελέγχου ορθότητας των δικαιολογητικών για την καταβολή του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Ορκωτού Λογιστή

11-12-2018. ΦΕΚ/Α/208, προκαταβολή 25% έναντι υλοποίησης αντίστοιχου έργου

8/12/2018 Προκαταβολή του 25% της επιχορήγησης για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 4399/16

Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης για εκταμίευση επιχορήγησης (έκδοση ΠΝΑ)

1848total visits,2visits today