Αρχεία Νόμου 4887/2022 & Βοηθητικά

2ος Κύκλος

16/08/2023. Υπόδειγμα προέγκρισης επενδυτικού δανείου (2ος Κύκλος)

16/08/2023. Προσάρτημα Παραρτήματος Α (Υπεύθυνη Δήλωση) καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» (2ος Κύκλος)

16/08/2023. Προσάρτημα Παραρτήματος Α (Υπεύθυνη Δήλωση) καθεστώτος Μεταποίησης-Εφοδιαστικής αλυσίδας (2ος Κύκλος)

Πιστοποίηση επάρκειας μελών ΕΜΠΑ για τη συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης των καθεστώτων του Ν. 4887/2022

12/06/2023. Παράρτημα Γ’. Δείκτες Βαθμολογίας καθεστώτος Ενίσχυσης Τουριστικών επενδύσεων (Β Κύκλος)

1ος Κύκλος

28/03/2023. Προσάρτημα Παραρτήματος Α (Υπεύθυνη Δήλωση) καθεστώτος Επιχειρηματικότητα 360

6/02/2023. Yποβολή προεγκρίσεων επενδυτικών δανείων στα καθεστώτα ενισχύσεων ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ και ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

19/12/2022. Υποβολή προεγκρίσεων επενδυτικών δανείων 4887/2022

20/10/2022. Προσάρτημα Παραρτήματος Α (Υπεύθυνη Δήλωση) καθεστώτος «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια»

20/10/2022. Προσάρτημα Παραρτήματος Α (Υπεύθυνη Δήλωση) καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων»

19/10/2022. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Περιεχόμενα Οικονομοτεχνικής Μελέτης στο καθεστώς Ενισχύσεων «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια»

19/10/2022. Πίνακας δικαιολογητικών και στοιχείων τεκμηρίωσης βαθμολογίας 1ης προκήρυξης «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια»

6/10/2022. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ Περιεχόμενα Οικονομοτεχνικής Μελέτης στο καθεστώς Ενισχύσεων «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του ν. 4887/2022

6/10/2022. Πίνακας δικαιολογητικών και στοιχείων τεκμηρίωσης βαθμολογίας 1ης προκήρυξης «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων»

19/09/2022. Πρότυπα κόστη τουριστικών επενδύσεων

17/08/2022. Πίνακας δικαιολογητικών και στοιχείων τεκμηρίωσης βαθμολογίας

04/08/2022. Προσάρτημα Παραρτήματος Γ. Υπόδειγμα πίνακα οικονομικών στοιχείων από τα στοιχεία του οποίου προκύπτει η βαθμολογία των κριτηρίων νεοσύστατου φορέα για επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

01/08/2022. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, Περιεχόμενα Οικονομοτεχνικής Μελέτης στο καθεστώς Ενισχύσεων «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα» του ν.4887/2022

29/07/2022. Παράρτημα Γ’. Δείκτες Βαθμολογίας καθεστώτος Μεταποίησης-Εφοδιαστικής αλυσίδας

29/07/2022. Προσάρτημα Παραρτήματος Α (Υπεύθυνη Δήλωση) καθεστώτος Μεταποίησης-Εφοδιαστικής αλυσίδας

27/07/2022. Υποστηρικτικό Υλικό Αναπτυξιακού νόμου 4887/2020

4/2/2020. Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 (ΦΕΚ Α 16/2022)

Απλοποιημένος Οδηγός Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

4082total visits,1visits today