Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης

Οριστικοί Πίνακες καθεστώτος Επιχειρηματικότητας ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

14/03/2022. Έκδοση Οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης 5ης Πρόσκλησης καθεστώτος Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων με αριθμό 56672/20-5-2021 (B’ 2142/22-5-2021) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Κυκλάδων)

01/02/2022. Έκδοση Οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης 4ης Πρόσκλησης καθεστώτος Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων με αριθμό 130092/08.12.2020 (Β’ 5398/08-12-2020)  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Κυκλάδων)

29/07/2021. Έκδοση Οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης 3ης Πρόσκλησης καθεστώτος Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων με αριθμό 90574/01.09.2020/Ν.4399-2016 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Κυκλάδων)

2/7/2021. Έκδοση Οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης 2ης Πρόσκλησης καθεστώτος Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων με αριθμό 50095/20.5.2020/Ν.4399-2016 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Κυκλάδων)

27/05/2021. Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης A’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων Ν.4399/2016 Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Κυκλάδων)

Οριστικοί Πίνακες καθεστώτος ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

01/02/2022. Έκδοση Οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης 7ης Πρόσκλησης καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας με αριθμό 56673/20-05-2021 (Β΄ 2143/22-05-2021) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Κυκλάδων).

01/02/2022. Έκδοση Οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης 6ης Πρόσκλησης καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας με αριθμό 130119/08-12-2020 (Β΄ 5400/08-12-2020) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Κυκλάδων).

2/7/2021. Έκδοση Οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης 5ης Πρόσκλησης καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας με αριθμό 90573/01-09-2020/Ν.4399-2016 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Κυκλάδων)

2/7/2021. Έκδοση Οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης 4ης Πρόσκλησης καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας με αριθμό 50088/20-05-2020/Ν.4399-2016 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Κυκλάδων)

Έκδοση Οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης 3ης Πρόσκλησης καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας με αριθμό 139383/21-12-2018/Ν.4399-2016 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Κυκλάδων)

Τροποποίηση Οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης καθεστώτος ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, της 2ης Πρόσκλησης με αριθμό 137926/2017

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης καθεστώτος ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, της 2ης Πρόσκλησης με αριθμό 137926/2017

Έκδοση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του Καθεστώτος “Γενικής Επιχειρηματικότητας” A Κύκλου

Οριστικοί Πίνακες καθεστώτος ΝΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΜΕ

22/10/2019: Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης καθεστώτος ΝΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΜΕ, της 2ης Πρόσκλησης με αριθμό 35976/2018

Έκδοση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του Καθεστώτος «Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ» A’ Κύκλου (18/07/2018)

2062total visits,1visits today