Στατιστικά Στοιχεία Αιτήσεων

Στατιστικά Στοιχεία Υποβληθέντων Αιτήσεων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) για τις Κυκλάδες

Στοιχεία αιτήσεων που υποβλήθηκαν στον Γ’ Κύκλο στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

Στοιχεία αιτήσεων που υποβλήθηκαν στον Β’ Κύκλο στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία των ΑΙΤΗΣΕΩΝ Υπαγωγής στo καθεστώς του Δ’ και Ε’ Κύκλου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Συγκεντρωτικά Στοιχεία υποβληθέντων Αιτήσεων στα καθεστώτα Γ’ Κύκλου ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & Α’ Κύκλου ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στοιχεία αιτήσεων που υποβλήθηκαν στον Α’ Κύκλο στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

Στοιχεία αιτήσεων που υποβλήθηκαν στον Γ’ Κύκλο στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

Στοιχεία αιτήσεων που υποβλήθηκαν στον Β’ Κύκλο στο καθεστώς των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

Στοιχεία αιτήσεων που υποβλήθηκαν στον Β’ Κύκλο στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

Στοιχεία αιτήσεων στο νέο Αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 που υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το Νομό Κυκλάδων για την 1η Περίοδο Υποβολής (Λήξη Υποβολής 28/02/2017), για τα καθεστώτα Γενικής Επιχειρηματικότητας και Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ

Στατιστικά Στοιχεία Εγκεκριμένων Αιτήσεων Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για τις Κυκλάδες (έχει εκδοθεί οριστικός πίνακας)

Συγκεντρωτικά στοιχεία εγκεκριμένων αιτήσεων Α’ και Β’ Κύκλων, καθεστώτων ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΜΕ

Β’ Κύκλος ΝΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΜΕ. Στατιστικά στοιχεία Εγκεκριμένων προτάσεων

Α’ Κύκλος ΝΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΜΕ. Στατιστικά στοιχεία Εγκεκριμένων προτάσεων

Β’ Κύκλος ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Στατιστικά στοιχεία Εγκεκριμένων προτάσεων

Α’ Κύκλος ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Στατιστικά στοιχεία Εγκεκριμένων προτάσεων

Στατιστικά Στοιχεία Εγκεκριμένων Αιτήσεων Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων (Γ.Δ.Ι.Ε) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων για τις Κυκλάδες (έχει εκδοθεί οριστικός πίνακας)

Συγκεντρωτικά στοιχεία (ΓΔΙΕ) εγκεκριμένων αιτήσεων Α’ & Β’ Κύκλων καθεστώτων ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΜΕ.

Συγκεντρωτικά Στατιστικά Στοιχεία Εγκεκριμένων Αιτήσεων Γ.Δ.Ι.Ε & Περιφέρειας Ν. Αιγαίου (ΠΝΑ) επενδύσεων για τις Κυκλάδες (με αποφάσεις Υπαγωγής)

17/07/2023. Συγκεντρωτικά στοιχεία εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του ν. 4399/2016, σε όλα τα καθεστώτα & όλους τους Κύκλους, για την ΠΕ Κυκλάδων

Στατιστικά στοιχεία ΓΔΙΕ & ΠΝΑ ΠΕ Κυκλάδων Α’ & Β’ Κύκλων καθεστώτων ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΜΕ.

2385total visits,1visits today