Νομοθεσία, ΚΥΑ, Ν.4887/2022

27/09/2022. Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022, επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων

27/09/2022. Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022

23/09/2022. Τροποποιήσεις αναπτυξιακού νόμου 4887/2022, σχετικά με ενισχύσεις του πρωτογενούς τομέα

06/09/2022. Τροποποιήσεις των άρθρων 23, 118 & 123 του ν.4887/22

03/08/2022. Καθορισμός περιοχών της Επικράτειας που δεν έχουν εφαρμογή οι ενισχύσεις του ν. 4887/2022 σε επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού

29/06/2022. Τροποποιήσεις ν.4887/2022

817total visits,1visits today