Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β/5052/2022

Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
(ΜΜΕ), με ανώτατο ποσό ενίσχυσης έως 500.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση, που μπορούν να υπαχθούν στα καθεστώτα ενι-
σχύσεων του ν. 4887/2022 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για
την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ ΕΔΩ

222total visits,1visits today