Πληροφορίες

Ο ιστότοπος αυτός δημιουργήθηκε από το Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΕ Κυκλάδων, για την εξυπηρέτηση των υποψήφιων επενδυτών στις Κυκλάδες.

Προσπάθειά μας είναι η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση όλων όσων ενδιαφέρονται να επενδύσουν στις Κυκλάδες.

Η Πληροφόρηση όμως δεν σταματά στο ενδιαφέρον για το ποιες προκηρύξεις είναι ενεργές, αλλά επεκτείνεται και στην υλοποίηση. Οι επενδυτές των οποίων οι προτάσεις έχουν ενταχθεί, μπορούν να βρουν την απαραίτητη πληροφορία, νομοθεσία ή ακόμα και υποδείγματα, στοιχεία χρήσιμα για την ορθή υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.

Ποια είναι η ΔΙΑΠ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Κυκλάδων και των Τμημάτων αυτής είναι επιτελικές για όλη την Περιφέρεια και εκτελεστικές για τις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσου. Ανάγονται ιδίως στον περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό, την προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων, τον επιχειρησιακό προγραμματισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων της περιφέρειας και την παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της περιφέρειας.

Το Οργανόγραμμα της ΔΙΑΠ είναι το ακόλουθο

Επικοινωνία με την ΔΙΑΠ

Διεύθυνση : Σ. Καράγιωργα & Π. Βαρδάκα, Ερμούπολη, 841 00 Σύρος

Διευθυντής: Αντώνης Λούβαρης

Τηλ : 22810 98810-98820, Φαξ : 22810 85440, 89030, 85237

email : dap@1730.syzefxis.gov.gr

site : http://www.5124.syzefxis.gov.gr/, http://www.2890.syzefxis.gov.gr//

Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής

Μαρία Ζώη, Τηλ.: 22810 98816, e-mail: daptspp@1730.syzefxis.gov.gr

Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων

Έφη Κατραμάδου, Τηλ.: 22810 98815, 22810 98813, e-mail: daptepe@1730.syzefxis.gov.gr

Τμήμα Τεκμηρίωσης

Γεώργιος Παπαμανώλης, Τηλ.: 22810 98817, e-mail: daptt@1730.syzefxis.gov.gr

Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης

Αλέξανδρος Σπόντης, Τηλ.: 22810 98818, e-mail: daptkpa@1730.syzefxis.gov.gr

Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών

Τηλ.: 22810 98818, e-mail: grependyton@1730.syzefxis.gov.gr

Μαρία Ζώη, Έφη Κατραμάδου, Αλέξανδρος Σπόντης

Τμήμα Γραμματείας

Κατερίνα Κορρέ, Τηλ.: 22810 98812, e-mail: k.korre@5114.syzefxis.gov.gr

6340total visits,1visits today