Παλαιότερες ανακοινώσεις προκηρύξεων καθεστώτων

Παράταση υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς του Μηχανολογικού εξοπλισμού μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020

Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού νόμου 4399/16 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2020
Πρόσθετη παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού νόμου 4399/16 έως τις 14 Φεβρουαρίου 2020
Παράταση στις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων επενδυτικών σχεδίων στα τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016
8/10/2019: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του ν.4399/16, έως τις 16-12-2019
30/08/2019: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας στο πλαίσιο του 3ου κύκλου του καθεστώτος της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του ν.4399/16, έως την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019.
15/7/2019. Νέα Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών στο πλαίσιο του 3ου κύκλου του καθεστώτος της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του ν.4399/16.
20/06/2019: Νέα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών στο πλαίσιο του 3ου κύκλου του καθεστώτος της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του ν.4399/16.
30/05/2019: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών στο πλαίσιο του 3ου κύκλου του καθεστώτος της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του ν.4399/16.
Παρατείνεται κατά δεκαπέντε (15) ημέρες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» (3ος κύκλος) του ν.4399/16
20/03/2019 Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Υπαγωγής στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» του ν.4399/2016
21/12/2018 Έναρξη 3ου κύκλου υποβολής αιτήσεων Υπαγωγής στο καθεστώς ενισχύσεων Γενική Επιχειρηματικότητα του ν.4399/16
7/12/2018 Λήξη υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς του Μηχανολογικού Εξοπλισμού το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018
13/09/2018: Παράταση υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς “Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ” του αναπτυξιακού N. 4399/2016
27/07/2018: Νέα Παράταση υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»
25/06/2018 Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στις Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ
Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» μέχρι 21 Μαΐου 2018  
Παράταση υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας μέχρι 7/5/2018
Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: Παράταση στην Ημερομηνία λήξης υποβολών προτάσεων στο καθεστώς «Γενικής επιχειρηματικότητας» Β’ Κύκλου, μέχρι την Δευτέρα 16-04-2018
15/11/2017 Ανοίγει ο δεύτερος κύκλος των ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου

566total visits,1visits today