Αναπτυξιακός νόμος 4399/2016

Περιεχόμενα

 

Αμοιβές αξιολογητών, ελεγκτών, επιτροπών μελών ΕΜΠΑ & ΕΜΠΕ

Αξιολόγηση, Υλοποίηση-Έλεγχοι ν.4399/2016

Βοηθητικά Έντυπα για νόμο 4399/2016

Αρχεία Νέου Νόμου 4399/2016

Νομοθεσία, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι ν.4399/2016

Τροποποιήσεις Ν.4399/16

Προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων

Οριστικοί Πίνακες αποτελεσμάτων αξιολόγησης

Προκηρύξεις Καθεστώτων Ενίσχυσης 4399/2016

Προκηρύξεις Καθεστώτων Ενίσχυσης 4399/2016

Κατανομές κονδυλίων

Στατιστικά στοιχεία Αιτήσεων

2972total visits,1visits today