Βοηθητικά έντυπα για Ν.4399/2016

Δικαιολογητικά για αίτηση Τροποποίησης

21/4/2020 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (όπως βρίσκονται στις αιτήσεις τροποποίησης στο ΠΣΚΕ)

Οδηγίες για τον Ορισμό ΜΜΕ

Τι σημαίνει ανεξάρτητη επιχείρηση ποια είναι μικρή, μεσαία, μεγάλη.
Ορισμός Συνδεδεμένης, Συνεργαζόμενης & Ανεξάρτητης Επιχείρησης (Έκδοση ΠΝΑ)

Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων για αίτηση Υπαγωγής

Υπόδειγμα Δήλωσης σχετικά με την ιδιότητα της ΜΜΕ σε word (Έκδοση ΠΝΑ)
Υπεύθυνη δήλωση καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με την ΥΑ 93321 (τροποποίηση προκηρύξεων Β κύκλου καθεστώτων Γενικής Επιχ. και Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ (ΦΕΚ/Β/4131/2018), σε Word (έκδοση ΠΝΑ)
Υπεύθυνη δήλωση για το καθεστώς Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (έκδοση ΠΝΑ)
Υπεύθυνη Δήλωση για το Καθεστώς της Γεν. Επιχειρηματικότητας σε word (Έκδοση ΠΝΑ)
Υπεύθυνη Δήλωση για το Καθεστώς των Νέων Ανεξ. ΜΜΕ σε word (Έκδοση ΠΝΑ)

Λίστες Δικαιολογητικών για αίτηση Υπαγωγής

Δικαιολογητικά για το καθεστώς των Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων
Δικαιολογητικά για το καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας (Έκδοση ΠΝΑ)
Δικαιολογητικά υποβολής στο καθεστώς των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ (Έκδοση ΠΝΑ)
Δικαιολογητικά υποβολής στο καθεστώς ενίσχ. Μηχανολογικού εξοπλισμού (Έκδοση ΠΝΑ)
Δικαιολογητικά υποβολής στο καθεστώς επενδύσεων Μείζονος Μεγέθους (Έκδοση ΠΝΑ) 

13/12/2017 Πίνακας υφιστάμενης απασχόλησης για την υποβολή αιτήσεων 

ΚΑΔ 2008 – Ειδική Κατηγορία ΤΠΕ & ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ στα Καθεστώτα ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ

ΚΑΔ 2008 – Ειδική Κατηγορία ΤΠΕ & ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ στα Καθεστώτα “ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ”

Αρχεία xls «Υπολογισμός Ενισχύσεων» και Οδηγίες Χρήστη των καθεστώτων «Γενικής Επιχειρηματικότητας», «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους».
Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/12/2016

Υπολογισμός Ενισχύσεων του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα»
Υπολογισμός Ενισχύσεων του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» – Τομέας πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής (ΚΥΑ 108612/17-10-2016)
Υπολογισμός Ενισχύσεων του καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»
Υπολογισμός Ενισχύσεων του καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» – Τομέας πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής (ΚΥΑ 108612/17-10-2016)
Υπολογισμός Ενισχύσεων του καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»
Υπολογισμός Ενισχύσεων του καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους»
Οδηγίες Χρήστη για τον υπολογισμό των ενισχύσεων

Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα» των καθεστώτων «Γενικής Επιχειρηματικότητας», «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»
Ημερομηνία δημοσίευσης: 08/03/2019 (έχει διορθωθεί ο τύπος του κελιού «Πλήρωση κριτηρίων εξωστρέφειας», στο φύλλο <ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡ. 12> στα δύο αρχεία που αφορούν στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα»)


Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα»
Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» – Τομέας Τουρισμού
Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα του καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»
Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα του καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» – Τομέας Τουρισμού
Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα του καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»
Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα του καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» – Τομέας Τουρισμού
Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα του καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους»
Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα του καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» – Τομέας Τουρισμού
Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»
Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» – Τομέας Τουρισμού

6549total visits,3visits today