Προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων

Προσωρινοί Πίνακες αποτελεσμάτων αξιολόγησης καθεστώτος ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

30/11/2021. Ανακοίνωση προσωρινού Πίνακα κατάταξης καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας Ζ’ Κύκλου στην ΠΕ Κυκλάδων

06/09/2021. Ανακοίνωση προσωρινού Πίνακα κατάταξης καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας ΣΤ’ Κύκλου στην ΠΕ Κυκλάδων

20/05/2021. Ανακοίνωση προσωρινού Πίνακα κατάταξης καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας E’ Κύκλου στην ΠΕ Κυκλάδων

20/05/2021. Ανακοίνωση προσωρινού Πίνακα κατάταξης καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας Δ’ Κύκλου στην ΠΕ Κυκλάδων

29/01/2021 Ανακοίνωση προσωρινού Πίνακα κατάταξης καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας Γ’ Κύκλου στην ΠΕ Κυκλάδων

12/7/2019. Ανακοίνωση προσωρινού Πίνακα κατάταξης καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας Β’ Κύκλου στην ΠΕ Κυκλάδων

Ανακοίνωση προσωρινού Πίνακα κατάταξης καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας Α’ κύκλου στην ΠΕ Κυκλάδων

Προσωρινοί Πίνακες αποτελεσμάτων αξιολόγησης καθεστώτος ΝΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΜΕ

Ανακοίνωση προσωρινού Πίνακα κατάταξης καθεστώτος ΝΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΜΕ, της 2ης Πρόσκλησης με αριθμό 35976/2018

Προσωρινοί Πίνακες αποτελεσμάτων αξιολόγησης καθεστώτος Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων

23/02/2022. Ανακοίνωση προσωρινού Πίνακα κατάταξης καθεστώτος Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων Ε’ Κύκλου στην ΠΕ Κυκλάδων

5/11/2021. Ανακοίνωση προσωρινού Πίνακα κατάταξης καθεστώτος Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων Δ’ Κύκλου στην ΠΕ Κυκλάδων

14/7/2021. Ανακοίνωση προσωρινού Πίνακα κατάταξης καθεστώτος Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων Γ’ Κύκλου στην ΠΕ Κυκλάδων

4/6/2021. Ανακοίνωση προσωρινού Πίνακα κατάταξης καθεστώτος Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων B’ Κύκλου στην ΠΕ Κυκλάδων

Ανακοίνωση προσωρινού Πίνακα κατάταξης καθεστώτος Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων Α’ Κύκλου στην ΠΕ Κυκλάδων

2115total visits,2visits today