Τροποποιήσεις Ν.4399/2016

2/12/2021. Αναμόρφωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου του αναπτυξιακού νόμου του ν. 4399/2016 (Α’ 117).
20/11/2019. ΦΕΚ/Β/4226. Τροποποίηση της αριθμ. 84662/10-8-2016 υπουργικής απόφασης «Ορισμός διακριτών κατηγοριών επενδυτικών σχεδίων του νόμου 3299/2004»
25/4/2019. ΦΕΚ/66/Α. Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 8, 16, 29, 85, του ν. 4399/2016 (Α΄117) & Ρυθμίσεις για τα επενδυτικά σχέδια των νόμων 3299/2004 (Α΄261)και 3908/2011 (Α΄8)
1/4/2019. ΦΕΚ 52 Α/2019 Ρυθμίσεις για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Τροποποιήσεις διατάξεων ν.4399/2016, ρυθμίσεις για επενδυτικά σχέδια ν.2601/98, 3299/04 και 3908/11
29/1/2019. Τροποποιήσεις της ΚΥΑ «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016
14/12/2018. ΦΕΚ/208/Α/2018 Τροποποιήσεις ν.4399/2016 σχετικές με παρατάσεις και καταβολές ενισχύσεων στους ν.4399/2016, 3299/2004 και 3908/2011 (ΦΕΚ 208/Α/11-12-2018)
ΦΕΚ/171/Α/2017. Τροποποίηση ν4399/2016 σχετική με Άρθρο 12 και ρυθμίσεις παλαιότερων νόμων (3299, 3908)
ΦΕΚ/94/Α/2017 Τροποποίηση ν.4399 (αξιολόγηση επενδύσεων ν. 4399/16) και τροποποιήσεις ν.3299/04 και 3908/11
Τροποποιήσεις ν.4399/2016 (ΦΕΚ/Α/227/2016)

 

2438total visits,1visits today