Βοηθητικά έντυπα για Ν.4399/2016

13/12/2017 Πίνακας υφιστάμενης απασχόλησης για την υποβολή αιτήσεων Β’ κύκλου καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας
ΚΑΔ 2008 – Ειδική Κατηγορία ΤΠΕ & ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ στα Καθεστώτα ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ
ΚΑΔ 2008 – Ειδική Κατηγορία ΤΠΕ & ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ στα Καθεστώτα “ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ”
Τι σημαίνει ανεξάρτητη επιχείρηση ποια είναι μικρή, μεσαία, μεγάλη.
Ορισμός Συνδεδεμένης, Συνεργαζόμενης & Ανεξάρτητης Επιχείρησης (Έκδοση ΠΝΑ)
Υπόδειγμα Δήλωσης σχετικά με την ιδιότητα της ΜΜΕ σε word (Έκδοση ΠΝΑ)
Υπεύθυνη δήλωση καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με την ΥΑ 93321 (τροποποίηση προκηρύξεων Β κύκλου καθεστώτων Γενικής Επιχ. και Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ (ΦΕΚ/Β/4131/2018), σε Word (έκδοση ΠΝΑ)
Υπεύθυνη δήλωση για το καθεστώς Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (έκδοση ΠΝΑ)
ΝΕΑ Υπεύθυνη Δήλωση για το Καθεστώς της Γεν. Επιχειρηματικότητας σε word (Έκδοση ΠΝΑ)
ΝΕΑ Υπεύθυνη Δήλωση για το Καθεστώς των Νέων Ανεξ. ΜΜΕ σε word (Έκδοση ΠΝΑ)
Δικαιολογητικά για το καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας (Έκδοση ΠΝΑ)
Δικαιολογητικά υποβολής στο καθεστώς των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ (Έκδοση ΠΝΑ)
Δικαιολογητικά υποβολής στο καθεστώς ενίσχ. Μηχανολογικού εξοπλισμού (Έκδοση ΠΝΑ)
Δικαιολογητικά υποβολής στο καθεστώς επενδύσεων Μείζονος Μεγέθους (Έκδοση ΠΝΑ)

 

 

1624total visits,3visits today