21/03/2022. Απαλλαγή μακροχρόνιας υποχρέωσης τήρησης θέσεων εργασίας για πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Δημοσιεύτηκε στον Ν.4914/2022 (άρθρο79)

Κατά τον έλεγχο τήρησης των μακροχρόνιων υπο χρεώσεων διατήρησης θέσεων εργασίας των επιχει ρήσεων, των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπα χθεί στους ν. 3299/2004 (Α΄ 261), 3908/2011 (Α΄8) και 4399/2016 (Α΄ 117) και των οποίων η δραστηριότητα εμπίπτει στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) των κλάδων που πλήττονται από την πανδημία
του κορωνοϊού COVID-19, εξαιρούνται οι θέσεις εργασίας που απωλέστηκαν την περίοδο μεταξύ της 1ης.1.2020 και της 30ής.6.2021, αποκλειστικά για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεών τους.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ ΕΔΩ

464total visits,3visits today