3/6/2021. Τροποποιήσεις της Τέταρτης (4η) Προκήρυξης καθεστώτος ενισχύσεων Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του α.ν. 4399/2016 και της “Έκτης (6η) Προκήρυξης καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού N. 4399/2016

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 130092/08.12.2020 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Τέταρτη (4η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του α.ν. 4399/2016» (Β΄ 5398).

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 130119/08-12-2020 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έκτη (6η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του α.ν. 4399/2016» (Β΄ 5400).

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ ΕΔΩ

394total visits,1visits today