4/6/2021. Ανακοίνωση προσωρινού Πίνακα κατάταξης καθεστώτος Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων B’ Κύκλου στην ΠΕ Κυκλάδων

Ανακοίνωση του Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Β’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων Ν.4399/2016 Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Κυκλάδων)

Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Β’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων Ν.4399/2016 Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Κυκλάδων)

885total visits,1visits today