13/10/2023. Οδηγός Αξιολόγησης-Καθεστώς Ενισχύσεων “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” – Ν. 4887/2022

Δημοσιεύτηκε με την εγκριτική πράξη:  94028/13-10-2023 Υ.Α. (ΑΔΑ: Ψ0ΣΙ46ΝΛΣΞ-0ΜΦ), οδηγός για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

1302total visits,1visits today