Αξιοποίηση κινήτρου φορολογικής απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων των ν. 4399/2016 και 3908/2011

Δημοσιεύτηκε στο Ν.4914/2022 (άρθρο 81)

Επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους ν.3908/2011 (Α΄ 8) και 4399/2016 (Α΄ 117) και έχουν υποβάλει αίτηση για την πιστοποίηση ποσο στού πενήντα τοις εκατό (50%) του επενδυτικού έργου
ή για την ολοκλήρωση των επενδύσεών τους, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, δικαιούνται τη χρήση της ωφέλειας κινήτρου φορολογικής απαλλαγής, κατ’ εξαίρεση, για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2021, εφόσον
η απόφαση πιστοποίησης εκδοθεί έως την ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος φορολογικού έτους 2021.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ ΕΔΩ

2308total visits,2visits today