22/05/2021. Έβδομη (7η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016.

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η Τρίτη 25 Μαΐου 2021. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρoύσης προκήρυξης ανέρχεται σε τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000) ευρώ, εκ των οποίων τα εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) ευρώ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα διακόσια ογδόντα εκατομμύρια (280.000.000) ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ ΕΔΩ

758total visits,2visits today