22/05/2021. Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016.

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η Τρίτη 25η Μαΐου 2021. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η Παρασκευή 30η Ιουλίου 2021.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2021 ανέρχεται σε τετρακόσια πέντε εκατομμύρια (405.000.000) ευρώ, εκ των οποίων τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000) ευρώ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, και τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ ΕΔΩ

520total visits,2visits today