Έκδοση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 45997/17-05-2023 (2ης) προκήρυξης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Απόφαση ολοκλήρωσης αξιολόγησης B κύκλος Μεταποίηση_signed

Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων B Μεταποίηση [Π13]

213total visits,3visits today