16/08/2023. Υπόδειγμα προέγκρισης επενδυτικού δανείου (2ος Κύκλος)

Αναρτήθηκε την 1/6/2023, από το Υπουργείο  Ανάπτυξης το νέο υπόδειγμα που αφορά την προέγκριση της τράπεζας για το επενδυτικό δάνειο υλοποίησης του έργου.

H προέγκριση χορήγησης δανείου από Τράπεζα ή άλλο χρηματοδοτικό οργανισμό υποβάλλεται με την αίτηση υπαγωγής (κατάργηση προθεσμίας υποβολής 45 ημερών μετά την αίτηση υποβολής).  Άρθρο 17, παρ. 6 των προκηρύξεων του 2ου Κύκλου.

«17.6. Σε όσες περιπτώσεις ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου πρόκειται να λάβει δάνειο από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου, στην αίτηση υπαγωγής υποχρεωτικά υποβάλλεται η εγκριτική πράξη του δανείου (προέγκριση). Το ενδεικτικό πρότυπο της προέγκρισης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων:https://ependyseis.mindev.gov.gr/»

684total visits,1visits today