Ανακοίνωση για την γνωστοποίηση της σύστασης εμπορικής εταιρείας των φορέων που έχουν αιτηθεί την υπαγωγή τους στα καθεστώτα ενισχύσεων του Ν. 4399/2016

Σας γνωρίζουμε ότι από 16/02/2023, για τα καθεστώτα ενίσχυσης του Ν.4399/2016 είναι διαθέσιμη στην ενέργεια των Αιτήσεων Τροποποίησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), η λειτουργία που αφορά στη γνωστοποίηση μεταβολής στοιχείων φορέων επενδυτικών σχεδίων, οι οποίοι κατά το χρόνο αιτήματος υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 ήταν:

α) «Υπό Σύσταση Εταιρείες» (ΑΦΜ:000000000) ή

β) «Ατομικές Επιχειρήσεις» που δήλωναν στην αίτηση υπαγωγής τη σύσταση εμπορικής εταιρείας κατά το χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι ως άνω φορείς που προέβησαν στην σύστασή τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Απόφαση Υπαγωγής του, οφείλουν να προβούν εντός διμήνου από τη συντέλεσή τους, σε υποβολή γνωστοποίησης μέσω του αντίστοιχου πεδίου στο ΠΣΚΕ (καρτέλα 1.3 / Αντικείμενο Νέου Αιτήματος – Γνωστοποίησης).

311total visits,1visits today