Οδηγός Αξιολόγησης-Καθεστώς Ενισχύσεων “Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα” Ν. 4887/2022

Δημοσιεύτηκε με την εγκριτική πράξη: 12772/10-02-2023 Υ.Α. (ΑΔΑ:ΨΜΙΡ46ΜΤΛΡ-ΞΦΛ), οδηγός για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο καθεστώς “Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα” Ν. 4887/2022

1324total visits,1visits today