Ανακοίνωση προσωρινού Πίνακα κατάταξης καθεστώτος Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων Α’ Κύκλου στην ΠΕ Κυκλάδων

Ανακοίνωση του Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης A’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων Ν.4399/2016 Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Κυκλάδων)

Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Α’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων Ν.4399/2016 Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Κυκλάδων)

552total visits,1visits today