Στοιχεία αιτήσεων που υποβλήθηκαν στον Α’ Κύκλο στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

Παρουσιάζονται τα στοιχεία των αιτήσεων των επιχειρηματικών σχεδίων, που υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Κυκλάδων) για ένταξη στις διατάξεις του νέου νόμου 4399/2016 στο καθεστώς της  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  στον Α’ κύκλο, η προκήρυξη της οποίας έληξε στις 28/02/2020 (Αριθμός πρόσκλησης 69395/1-07-2019/ΦΕΚ/Β/2764).

1739total visits,2visits today