Παράταση για όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο ν.3908/11 έως τις 31-12-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι με νομοθετική διάταξη που προωθεί το
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, η προθεσμία ολοκλήρωσης των
επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενους
αναπτυξιακούς νόμους παρατείνεται ως εξής:
Α. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο ν.3299/04 και
εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1.α του άρθρου 76 του
ν.4399/16 ή τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του
ν.3299/04, έως τις 30/6/2019.
Β. Για όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο ν.3908/11 έως
τις 31-12-2019, με δυνατότητα χρήσης των διατάξεων της παραγράφου
2 του άρθρου 8 του ΠΔ 33/2011, δηλαδή επί πλέον παράτασης 2 ετών
εφ’ όσον έως τις 31-12-2019 έχει υλοποιηθεί το 50% του επενδυτικού
σχεδίου που εγκρίθηκε.

ΠΗΓΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

531total visits,1visits today