ΚΥΑ 3664/14.1.2019 και 3666/14.1.2019. Τροποποίηση & συμπλήρωση της Αριθ. 108612/17-10-2016 (ΦΕΚ Α΄ 3410) και της αριθ. 129229/24-11-2017 (ΦΕΚ Α’ 4122) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής…..»

Δημοσιεύτηκαν δύο (2) ΚΥΑ που αφορούν στις επενδύσεις του πρωτογενούς τομέα, οι οποίες ενισχύονται από τις διατάξεις του ν.4399/2016:

  1. ΚΥΑ 3664/14.1.2019 «Τροποποίηση & συμπλήρωση της Αριθ. 108612/17-10-2016 (ΦΕΚ Α΄ 3410) «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν.4399/2016 (A΄117) και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων,  περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού.»
  2. ΚΥΑ 3666/14.1.2019 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 129229/24-11-2017 (ΦΕΚ Α’ 4122) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ),που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού.»

Μπορείτε να κατεβάσετε την ΚΥΑ ΕΔΩ

1524total visits,1visits today