Έκδοση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του Καθεστώτος «Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ» A’ Κύκλου

Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς των ΝΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΜΕ του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 στο πλαίσιο της με ΑΠ 108644/2016 πρόσκλησης, για την ΠΕ Κυκλάδων (Α’ Κύκλος).
Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Α’ κύκλου ΝΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΜΕ Ν.4399/2016, της με ΑΠ 108644/2016 πρόσκλησης.

933total visits,1visits today