ΥΑ 84963 & 84972 Τροποποίηση καθεστώτων Γενικής Επιχ. & Νέων Ανεξ. ΜΜΕ σχετικά με αξιολόγηση

  1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 108644/17-10-2016 (B’ 3377) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη κα- θεστώτος ενισχύσεων “Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» όπως ισχύει.
  2. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 108645/17-10-2016 (ΦΕΚ Β’ 3378) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».

Κατεβάστε το ΦΕΚ ΕΔΩ

 

726total visits,1visits today