Συγχώνευση τμηματικών καταβολών επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/Β/4120/2017 η ΚΥΑ που αφορά την Συγχώνευση τμηματικών καταβολών επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011. Με την Απόφαση αυτή ουσιαστικά οι υπολειπόμενες δόσεις της επιχορήγησης καταβάλλονται με την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Αναλυτικότερα η Απόφαση ορίζει:

α. Την συγχώνευση της 3ης, 4ης, 5ης, 6ης και 7ης δόσης της επιχορήγησης στα επενδυτικά σχέδια των ν. 3299/2004 και 3908/2011 για τα οποία έχει εκδοθεί, ή εκδίδεται, απόφαση ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας τους.

β. Η συγχώνευση των δόσεων της ανωτέρω παραγράφου α αφορά τα επενδυτικά σχέδια των Φορέων, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης και υπολειπόμενου ποσού της ενίσχυσης.

γ. Η συγχώνευση των δόσεων της ανωτέρω παραγράφου α’ έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων στα οποία έχουν ήδη καταβληθεί ποσά επιχορήγησης, πέραν των τριών (3) προβλεπόμενων με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας δόσεων.

Ολόκληρο το ΦΕΚ Εδώ

1299total visits,1visits today