Συμπλήρωση δικαιολογητικών-παραβόλων κατά τη φάση ελέγχου πληρότητας σε αιτήσεις για το ν.4399/2016 στο καθεστώς της ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τροποποίηση της αριθ. 108645/17-10-2016 (Β΄ 3378) απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με την οποία :

α) δίδεται η δυνατότητα επανυποβολής δικαιολογητικών στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προϋποθέσεις για την έκδοση των οικείων δικαιολογητικών συνέτρεχαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα 1.

Ειδικά τα δικαιολογητικά των περ. i και ii της παρ. 4 του σημείου Δ του Παραρτήματος 1 γίνονται δεκτά εφόσον οι προϋποθέσεις έκδοσης τους συνέτρεχαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή του ηλεκτρονικού φακέλου τεκμηρίωσης.

β) Επίσης στην παραπάνω κατηγορία περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις χρήσης ή μη της ψηφιακής υπογραφής και εσφαλμένου υπολογισμού του αναλογούντος παραβόλου.

Οι παραπάνω ελλείψεις που αφορούν το στάδιο της υποβολής της αρχικής αίτησης ή του φακέλου τεκμηρίωσης, υποβάλλονται εντός προθεσμίας δέκα εργάσιμων (10) ημερών μετά από τη σχετική ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας προς το φορέα του επενδυτικού σχεδίου (μέσω του ΠΣΚΕ) και ανεξάρτητα αν έχει προηγηθεί η έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης.

Δείτε και κατεβάστε την ΚΥΑ από εδώ

958total visits,1visits today