ΚΥΑ 43965/1994 Εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων

Υπουργική Απόφαση 43965/1994 «Καθορισµός του είδους και της έκτασης των επενδυτικών έργων που περιλαµβάνονται στις επενδύσεις εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής των εγκαταστάσεων και εξοπλισµού των ξενοδοχειακών µονάδων για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν. 1892/90» (ΦΕΚ Β’ 922/14.12.1994)

Μπορείτε να κατεβάσετε την ΚΥΑ 43965/1994

3258total visits,1visits today