ΠΔ 33/2011(ΦΕΚ) Διαδικασία Αξιολόγησης και Ελέγχου

Το ΠΔ 33 του έτους 2011 αναφέρεται

  • στη σύσταση και λειτουργία των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών
  • στην υποβολή των επενδυτικών σχεδίων και τον προέλεγχο της πληρότητας των αιτήσεων
  • στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων
  • στην διαδικασία των ενστάσεων
  • στην επιλογή των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων
  • στο Μητρώο Αξιολογητών
  • στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων (ημερομηνία ολοκλήρωσης, παράταση ολοκλήρωσης)
  • στην έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων
  • στον έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων
  • στο Μητρώο Ελεγκτών

Ολόκληρο το ΦΕΚ

 

928total visits,2visits today