Οδηγός Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων (2017)

Η σύνταξη του Οδηγού Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων, σε συνδυασμό με τη μεγάλη διεύρυνση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών, αποτελούν δύο σημαντικά βήματα σε μια σειρά πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της συντονισμένης προσπάθειας να ελεγχθούν με επιστημονικά άρτιες μεθοδολογικές προσεγγίσεις οι επενδύσεις τόσο των παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων, όσο και αυτές του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Ο παρών Οδηγός φιλοδοξεί να καλύψει τις απαιτήσεις μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας ελέγχου, βασιζόμενος καταρχάς στις ρυθμίσεις του θεσμικού πλαισίου των αναπτυξιακών νόμων και της Ενωσιακής Νομοθεσίας Κρατικών Ενισχύσεων, καθώς και στις γενικά παραδεκτές αρχές εφαρµογής των ελέγχων, όπως αυτές προκύπτουν από τα ελεγκτικά πρότυπα και εφαρµόζονται στη τρέχουσα ελεγκτική πρακτική. Βασικοί στόχοι του είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας ελέγχων και η περιφρούρηση του κύρους των ελεγκτών.

Κατεβάστε τον οδηγό από εδώ

998total visits,1visits today