ΦΕΚ 4117/2016 Τροποποίηση διατάξεων των προκηρύξεων καθεστώτων Γενικής Επιχειρηματικότητας & Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ/Νέες Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων 23/01/2017 και φακέλων Τεκμηρίωσης μέχρι 30/01/2017

ΦΕΚ 4117/2016 Τροποποίηση διατάξεων των προκηρύξεων καθεστώτων Γενικής Επιχειρηματικότητας & Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ/Νέες Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων 23/01/2017 και φακέλων

Continue reading

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 108646/17-10-2016(ΦΕΚ Β’3380) Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού” του αναπτυξιακού N.4399/2016»

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 108646/17-10-2016(ΦΕΚ Β’3380) Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού” του αναπτυξιακού N.4399/2016» Μπορείτε

Continue reading

ΚΑΔ 2008 – Ειδική Κατηγορία ΤΠΕ & ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ στα Καθεστώτα “ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ”

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΠΕ ΚΑΙ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 02.12.2016  

Continue reading

ΚΑΔ 2008 – Ειδική Κατηγορία ΤΠΕ & ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ στα Καθεστώτα ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ: ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΠΕ ΚΑΙ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 02.12.2016

Continue reading