Στοιχεία αιτήσεων που υποβλήθηκαν στον Β’ Κύκλο στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

Παρουσιάζονται τα στοιχεία των αιτήσεων των επιχειρηματικών σχεδίων, που υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Κυκλάδων) για ένταξη στις διατάξεις του νέου νόμου 4399/2016 στο καθεστώς της ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  στον Β’ κύκλο (Αριθμός πρόσκλησης 50095/2020/ΦΕΚ/Β/1937).

354total visits,2visits today