Νέος οδηγός (Πρόγραμμα) Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων 2020

Δημοσιεύτηκε η εγκριτική πράξη με αριθμό 97792/18-9-2020 (ΑΔΑ: ΡΠ0Θ46ΜΤΛΡ-ΥΝΠ) του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων που αφορά στα Επενδυτικά Σχέδια των νόμων 3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016

1040total visits,1visits today