Συγχώνευση τμηματικών καταβολών επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011.

Άρθρο 1

α. Την συγχώνευση της 3ης, 4ης, 5ης, 6ης και 7ης δόσης της επιχορήγησης στα επενδυτικά σχέδια των ν. 3299/2004 και 3908/2011 για τα οποία έχει εκδοθεί, ή εκδίδεται, απόφαση ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας τους.

β. Η συγχώνευση των δόσεων της ανωτέρω παραγράφου α αφορά τα επενδυτικά σχέδια των Φορέων, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης και υπολειπόμενου ποσού της ενίσχυσης.

γ. Η συγχώνευση των δόσεων της ανωτέρω παραγράφου α’ έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων στα οποία έχουν ήδη καταβληθεί ποσά επιχορήγησης, πέραν των τριών (3) προβλεπόμενων με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας δόσεων.

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

540total visits,2visits today