Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης καθεστώτος ΝΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΜΕ, της 2ης Πρόσκλησης με αριθμό 35976/2018

Ανακοίνωση έκδοσης Οριστικού Πίνακα ΝΑΜΜΕ αποτελεσμάτων αξιολόγησης 2ης Πρόσκλησης για την ΔΙΑΠ ΠΕ Κυκλάδων
Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων αξιολόγησης ΝΑΜΜΕ 2ης Πρόσκλησης για την ΔΙΑΠ ΠΕ Κυκλάδων

769total visits,1visits today