Έκδοση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του Καθεστώτος “Γενικής Επιχειρηματικότητας” A Κύκλου

Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 στο πλαίσιο της με ΑΠ 108645/2016 πρόσκλησης, για την ΠΕ Κυκλάδων (Α Κύκλος).
Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Α’ κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας Ν.4399/2016

1247total visits,1visits today