Παράταση του χρόνου πραγματοποίησης δαπανών των επενδυτικών σχεδίων με προθεσμία ολοκλήρωσης την 30-6-2018 (Ν.3299/2004).

 

 

Αθήνα, 3.4.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι με νομοθετική διάταξη που θα προωθηθεί άμεσα στη Βουλή προς ψήφιση προβλέπεται η δυνατότητα να ενισχυθούν όλες οι δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3299/2004 και για τις οποίες, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 76 παρ. 1α του Ν.4399/2006, έχει ορισθεί ημερομηνία ολοκλήρωσης η 30η Ιουνίου 2018, εφόσον τα σχετικά παραστατικά εκδίδονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2018. Ειδικότερα, με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο (Ν.3299/2004, άρθ. 5, παρ. 5) προβλέπεται ότι, εφόσον υποβληθεί αίτηση για πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης εντός έξι (6) μηνών από τις 30/6/2018, ήτοι έως τις 31/12/2018, η επένδυση μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς όμως να ενισχύονται οι πραγματοποιηθείσες μετά τις 30/6/2018 δαπάνες. Με την προωθούμενη ρύθμιση θα δοθεί η δυνατότητα να ενισχύονται οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μέχρι και τις 31/12/2018, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου.

Γενική Γραμματεία

Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

H ανακοίνωση της ΓΓΙΕ ΕΔΩ

1290total visits,1visits today