Παράταση υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα ενίσχυσης «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» μέχρι 28/02/2018

Εκδόθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1, της υπ’ αριθμ. 1404/26.09.2017 «Πρόσκλησης Υποβολής
Αιτήσεων Χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ΜΕΤΡΟ 3.4.4
«Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, μόνο ως προς το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων, ως
εξής :
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ :
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του α’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η : 23.10.2017 & ώρα 12.00
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του α’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η : 28.02.2018 & ώρα 14.00

Υπαγόμενες Πράξεις Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Απόφασης υπάγονται Πράξεις που εντάσσονται στο Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», για παραγωγικές επενδύσεις στον τομέα αυτό, και αφορούν στα παρακάτω Είδη Πράξεων :

– Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. – Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.

-Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. –   Μεταποίηση των υποπροϊόντων.

– Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.

– Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης. Επισημαίνεται ότι, το τελικό προϊόν πρέπει να υπάγεται στο Παράρτημα I της Σ.Λ.Ε.Ε..

Οι στόχοι των ανωτέρω Πράξεων θα επιτευχθούν με ενέργειες, όπως : Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης Επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης. Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης. Ειδικότερα, οι διαδικασίες μεταποίησης των παραπάνω ενεργειών αφορούν στην προετοιμασία και παρουσίαση των παρουσιαζόμενων προϊόντων, που περιλαμβάνει :

– τον τεμαχισμό σε φιλέτα,

– τη συσκευασία,

– την κονσερβοποίηση,

– την κατάψυξη,

– το κάπνισμα,

– το αλάτισμα,

– το μαγείρεμα,

– τη διατήρηση σε ξίδι,

– την αποξήρανση,  ή

– την προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά καθ’ οιοδήποτε άλλο τρόπο

Μπορείτε να δείτε την αρχική Πρόσκληση ΕΔΩ

Μπορείτε να δείτε την Τροποποίηση ΕΔΩ

Υποδείγματα της αίτησης ΕΔΩ

1059total visits,3visits today