Παροχή Οδηγιών για τον τρόπο αντιμετώπισης επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 με πιστοποιημένες δαπάνες, μεταγενέστερες του αιτήματος ελέγχου

Αναφορικά με το ζήτημα που τίθεται από τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων στο με αρ. 109011/18-10-2016 Ενημερωτικό Σημείωμα και αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης εκκρεμών στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 με πιστοποιημένες δαπάνες, μεταγενέστερες του αιτήματος ελέγχου, παρέχουμε τη σύμφωνη γνώμη μας για να προχωρήσουν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων καθώς και η εξέταση τυχόν αιτημάτων θεραπείας, με αποδοχή και των πιστοποιημένων δαπανών, στη βάση των υποβληθεισών ή των υποβαλλόμενων εκθέσεων ελέγχου, που πραγματοποιήθηκαν και πέραν της ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος ελέγχου, αλλά πάντως εντός της εγκεκριμένης προθεσμίας υλοποίησης του επενδυτικού έργου. Η σύμφωνη γνώμη μας δεν αφορά στα αιτήματα ελέγχου που υποβλήθηκαν μετά τις 22-9-2016, ημερομηνία που σύμφωνα με την παράγραφο 18 του άρθρου 85 του νόμου 4399/2016 διαφοροποιούνται οι σχετικές διαδικασίες και για τις οποίες θα παρασχεθούν περαιτέρω οδηγίες εφαρμογής με νεότερη Εγκύκλιο μας.

Ολόκληρη η οδηγία του Υπουργείου εδώ

889total visits,1visits today