Τροποποίηση διατάξεων ν.4399/2016 και 3299/2004 (νέο ύψος παραβόλου σε 0,0005 και άλλες διατάξεις)

Δημοσιεύτηκαν στο Ν. 4441/2016 και στο Άρθρο 19 τροποποιήσεις που αφορούν:

α) Φραστικές διορθώσεις, με συμπληρώσεις/αλλαγές φράσεων

β) Μείωση του παραβόλου στο 0,0005 του επιλέξιμου ύψους του επενδυτικού σχεδίου (Προσοχή διατηρούνται τα ελάχιστα και μέγιστα όρια από 300-5.000 ευρώ αντίστοιχα).

γ) Διάφορες αλλαγές

Ολόκληρο το ΦΕΚ δημοσιεύεται εδώ:

859total visits,1visits today