ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 133583/2016: Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή διατάξεων του νόμου 4399/2016

Με την εγκύκλιο διευκρινίζονται:

α) Πότε υποβάλλονται αιτήματα ελέγχου στο νέο νόμο 4399/16

β) Η τμηματική καταβολή ενισχύσεων επενδύσεων που υποβλήθηκαν στους νόμους 3908/2011 και 3299/2004,όπου καθιερώνονται τα έβδομα των δόσεων.

γ) Η χορήγηση προκαταβολής με προσκόμιση παραστατικών σε επενδύσεις των νόμων 4399/16 και 3908/11.

δ) Λειτουργία των Γνωμοδοτικών Επιτροπών.

Ολόκληρη η εγκύκλιος δημοσιεύεται εδώ

938total visits,1visits today