Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020. Ημερομηνία λήξης

Continue reading

Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού ν. 4399/2016

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020. Ημερομηνία λήξης

Continue reading

Είδη επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) καθώς και των μεγάλων επιχειρήσεων, που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016

Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) καθώς και των μεγάλων

Continue reading

Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στους νόμους 3299/2004 (Α΄ 261) και 3908/2011 (Α΄ 8)

Δημοσιεύτηκε στο άρθρο 40 του ν.4712 (146/Β/29-07-2020). «Άρθρο 76» Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στους νόμους 3299/2004 (Α΄ 261)

Continue reading

Τροποποίηση Οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης καθεστώτος ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, της 2ης Πρόσκλησης με αριθμό 137926/2017

Ανακοίνωση της Τροποποίησης Οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης καθεστώτος ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, της 2ης Πρόσκλησης με αριθμό 137926/2017 Τροποποιημένος Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων

Continue reading

Ανακοίνωση για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Αθήνα, 14-7-2020                                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα : Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών

Continue reading

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 81550/05.08.2019 υπουργικής απόφασης «Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο καθεστώς ’’Γενική Επιχειρηματικότητα’’ του αναπτυξιακού ν. 4399/2016, του έτους 2017».

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/Β/2646/30-06-2020 η Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην κατανομή των ποσών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το

Continue reading

Στατιστικά στοιχεία ΓΔΙΕ & ΠΝΑ ΠΕ Κυκλάδων Α’ & Β’ Κύκλων καθεστώτων ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΜΕ.

Δημοσιεύονται ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ τα στατιστικά στοιχεία των εγκεκριμένων αιτήσεων από την Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΔΙΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων ΚΑΙ την

Continue reading

Συγκεντρωτικά στοιχεία (ΓΔΙΕ) εγκεκριμένων αιτήσεων Α’ & Β’ Κύκλων καθεστώτων ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΜΕ.

Δημοσιεύονται τα στατιστικά στοιχεία των εγκεκριμένων αιτήσεων από την Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΔΙΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, προϋπολογισμού υποβολής >3.000.000€,

Continue reading