20/11/2019. ΦΕΚ/Β/4226. Τροποποίηση της αριθμ. 84662/10-8-2016 υπουργικής απόφασης «Ορισμός διακριτών κατηγοριών επενδυτικών σχεδίων του νόμου 3299/2004»

Άρθρο 1

Την τροποποίηση της αριθμ. 84662/10-8-2016 υπουργικής απόφασης «Ορισμός διακριτών κατηγοριών επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004» (Β’2667), ως εξής:

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 προστίθεται περίπτωση γ’, ως ακολούθως:

«γ. επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, οι φορείς των οποίων έχουν συνάψει συμβάσεις πρακτορείας με αλλοδαπά τουριστικά πρακτορεία που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«2. Για τις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού:

α. ακολουθείται διακριτή σειρά κατά τον έλεγχο του επενδυτικού σχεδίου και την καταβολή της ενίσχυσης, β. τα επενδυτικά σχέδια κατατάσσονται με την υφιστάμενη σειρά προτεραιότητας».

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

424total visits,2visits today