Πρόγραμμα για την ίδρυση νέων τουριστικών μονάδων (εν αναμονή της δημοσίευσης του οδηγού υλοποίησης)

1.     Ταυτότητα του Προγράμματος

Ο Τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας και η συμβολή του στην βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας καθώς και στην προσέλκυση επενδύσεων είναι ιδιαιτέρως σημαντική.

Για να μπορεί η χώρα μας να καθιερωθεί σε μια απαιτητική διεθνή αγορά ως τόπος προορισμού διακοπών ποιότητας και υψηλών standards, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να αντιμετωπίσει προκλήσεις όπως:

 • τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που εκτός από την συμβολή τους στην αναγκαία αύξηση της δυναμικότητας της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, θα συμβάλουν και στον εμπλουτισμό του ελληνικού branding δημιουργώντας νέα τουριστικά προϊόντα και προσφέροντας ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες.
 • την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με ταυτόχρονη ισόρροπη ανάπτυξη μορφών τουρισμού που δεν ανήκουν στο μοντέλο του μαζικού, αλλά εντάσσονται στις ειδικές μορφές τουρισμού.

Με το νέο Πρόγραμμα ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα στον τομέα του Τουρισμού μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σε συγκεκριμένους τομείς τουριστικής δραστηριότητας και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού (αθλητικός, θαλάσσιος και τουρισμός υπαίθρου), μεγιστοποιώντας τη συμβολή του κλάδου στην ανάπτυξη της οικονομίας και στη δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Κριτήριο για την ένταξη στο Πρόγραμμα είναι η διατήρηση της μονάδας για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Δίνεται επιπλέον επιχορήγηση στις μονάδες που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Για πρώτη φορά είναι επιλέξιμες και οι τουριστικές μονάδες που είχαν μείνει ημιτελείς λόγω αδυναμίας χρηματοδότησης.

2.     Δικαιούχοι

Κατηγορία Α

Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης, μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Β

Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά τα εξής:

 • Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 του Παραρτήματος V ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02.
 • Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
 • Δεν έχει εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
 • Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

3.     Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

 • Ξενοδοχεία
 • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων
 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
 • Ξενώνες νεότητας (youth hostel)
 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα
 • Τουριστικά γραφεία
 • Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων
 • Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών
 • Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής
 • Αθλητικός Τουρισμός
 • Θαλάσσιος Τουρισμός
 • Άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές Τουρισμού
 • Τουρισμός Υπαίθρου

4.     Οικονομικά Στοιχεία της Πρόσκλησης

Συνολικός προϋπολογισμός: 120 εκατ. ευρώ

Επιχορηγούμενος Π/Υ κάθε επενδυτικού σχεδίου

από 25.000 € έως 400.000 € 

Επενδυτικό σχέδιο Π/Υ μικρότερου από 25.000 € μη επιλέξιμο εξαρχής (δεν θα μπορεί να υποβληθεί) 

Επενδυτικό σχέδιο Π/Υ μεγαλύτερου των 400.000 € Το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού Π/Υ θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου.

Υλοποίηση και στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

 

944total visits,1visits today